27 Eylül 2010 Pazartesi

"ADIM DUYGU"- "MY NAME IS DUYGU"

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Eşim Lâle yeğeni Duygu'ya pek bir bağlıdır, bu yüzden de onu sık sık görürüz! Beraber ne çizgi filmler seyrettik! Onun sesini kullanarak bu animasyonu yaptım!


Duygu & Tash


 
ENGLISH 

My wife is very attached to her niece, Duygu, so we get to see her a lot! We have watched so many cartoons together! I used her voice for this lip-synch exercise.

25 Eylül 2010 Cumartesi

YENİYIL GECESİ 2010 NEWYEAR'S EVE

TÜRKÇE (For English please sroll down.)

2010 yılına en sevdiğim bestecinin bu küçük animasyonu yaparak girdim.


ENGLISH

I entered the new year 2010 doing this little bit of animation of my favorite composer.

16 Eylül 2010 Perşembe

"WOLFL"

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Mozart'ın müziğini hiç bıkmadan tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Küçükken çocuk dahi, büyüyünce de çocuksu dahi, bana sadece ilham değil, sıkıntılarımda teselli de verdi! Bu "çocuk Mozart" tipimle arada sırada animasyon yaparım- genellikle yeni yıl gecesi! Çizim: Tahsin Özgür, renk seçimi: Lâle Özgür.ENGLISH

I can listen to Mozart's music over and over again. The child genius who grew up to become a child-hearted genius has given me consolation as well as inspiration over the years. From time to time I do some animation with my "boy Mozart" character- usually on new years' eve! Drawing by Tahsin Özgür, color selection by Lâle Özgür.

15 Eylül 2010 Çarşamba

MUTLU PRENS- THE HAPPY PRINCE


TÜRKÇE (For English please scroll down)

Oscar Wilde'ın "Mutlu Prens" masalı beni her zaman çok duygulandırmıştır. Redhouse Dünya Masalları dizisi için bu masalı çok severek resimlendirmiştim ve kitap 1986'da yayınlanmıştı. Bu masalı bir çizgi film olarak hayal ettiğimi görmek zor değil. Bu hayal halâ yaşıyor!ENGLISH
"The Happy Prince" by Oscar Wilde has always touched me deeply. I once illustrated it, with great pleasure, for "Redhouse Fairytales of the World" series, and it was published in 1986. It is not hard to see I imagined it as an animated film. Still do!

BAYRAKLI BİKİ- BIKI SHOWS HIS COLORS


TÜRKÇE (For English please scroll down.)

"Biki" adını verdiğim küçük fare karakterin fonksyonu, çizgi film derslerinde bana yardımcı olmaktı. Onu canlandırma örneklerinde ve ders notlarında kullandım. Onu ilk tasarladığım zaman Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim, "Biki" ismi oradan geldi. Çizim: Tahsin Özgür, renk seçimi: Lâle Özgür


ENGLISH

"Biki" is my little mouse character. His original function was to help in my teaching. I used him for sample animations and in written and illustrated notes. I was teaching at Bilkent University at the time, hence the name! Drawing by Tahsin Özgür, color selection by Lâle Özgür.

MALTEPE ANİMASYON

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Maltepe Üniversitesi Animasyon Bölümü'nde öğretim görevlisi olduğum sıralarda bunu bölüme bir logo önermiş ve bunu canlandırmıştım. Canlandırmayı temizledim ama sıra renklendirmeye gelemedi. 
ENGLISH
 
I proposed a logo for the Animation Department of Maltepe University when I was still teaching there. Then I animated it, and even cleaned it up, but never got round to coloring it.

14 Eylül 2010 Salı

BAZI ÖRNEKLER- SOME SAMPLES


TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Ben öncelikli olarak animatörüm, yani canlandırma sanatçısı, ve bununla gururlanıyorum. Renklerden çok anlamamakla beraber resim yapmaktan da büyük haz duyarım, gereğinde illüstrasyon çalışmaları da yapmışımdır.

Bunlar bir zamanlar portfolyo hazırlarken derlediğim illüstrasyon çalışmalarımdan hazırlamış olduğum iki örnek sayfası. Renk seçimi; Lâle Özgür.ENGLISH

I am first and foremost an animator and proud of it. Though I don't have a refined color sense, I enjoy drawing for its own sake, and have also taken on illustration assignments.

These are samples of my illustration work I had once compiled for a portfolio. Color selection by Lâle Özgür.

11 Eylül 2010 Cumartesi

2001 GECE MASALLARI- TALES OF 2001 NIGHTS


TÜRKÇE (For English please scroll down.)

2001'de İstanbul'da Galeri Apel'de "2001 Gece Masalları" temalı bir karma sergi düzenlenmişti. (5 Ocak- 5 Şubat 2001.) Sergilere katılırken amacım hep çizgi filmi saygın bir sanat olarak tanıtmak olmuştur. Ben sergiye bu filmcikle ve ve filmin "yıldızının" çizimleriyle katılmıştım. (Animasyon çizimleri de sergilenenler arasındaydı tabii!)

ENGLISH

A joint exhibition of several artists on the theme "2001 Nights" was held at the Apel Gallery in Istanbul in 2001. (January 5th to February 5th 2001.) When I participate in an exhibition, my aim is to bring animation into the world of legitimate art. My contribution was this short video and some drawings of the "star". (Of course, the animation drawings were also exhibited!)

10 Eylül 2010 Cuma

KEBABALUBA

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Bu filmi 1994-95'te yaptık. Dört ay sürdü ve sonra kebapçı Hamdi dünyayı dolaştı. Çalışmalarımız Ankara ve Berlin arasında bölündü; iki şehirde de iyi ve bol döner kebap bulunur!

O an: Annecy festivalinde Kebabaluba'nın gösteriminden sonra seyirciyi selâmlarken, Haziran 1995.
The moment: taking the bow after the screening Kebabulaba in Annecy, June 1995.

ENGLISH

We made this film in 1994-95. It took four months in all and after that, Hamdi the kebab vendor travelled the world. Our efforts were split between Ankara and Berlin, both cities with fine and abundant doner kebab!

"ESİN DESEN"'İN HEPSİ- ALL OF "ESİN DESEN"

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Türkiye'de evden çalışmaya başladığımız zaman yasal olarak fatura kesebilmemiz gerekti. Onun için 1994'te Ankara'da bir "limited şirket" kurduk. 1995'de Avrupa'ya gittikten sonra şirketi kapattık, 1999'da dönünce bu sefer Lâle adına bir şahıs şirketi kurduk ve ben artık ona çalıştım. Bu Esin Desen'di, 1999'da kapatana kadar on yıl varlığını sürdürdü.

Lâle ilk günden beri bana destek oldu, başarılarımda yanımda olduğu gibi yılgınlığa düştüğüm anları da paylaştı, ben merkezli kişiliğimi fazla mesele yapmadan. Zaman zaman onun için çok zor olmuş olmalı! Ama her zaman, ben  bir stüdyoda çalışıp kendisi evde beklediği günlerde bile, bir ekip olduk, her zaman Esin Desen'dik, Esin hanım ve Desen bey.

Takdir ve şükran duygularımı ifade etmek için bu blog'umdan uygun bir yer olamaz.

Berlin 1996.
"Esin Desen" buydu: Lale Özgür ve Tahsin Özgür (fotoğraf: Ali İhsan Gürbüz)
This was "Esin Desen": Lâle Özgür and Tahsin Özgür (photo: Ali İhsan Gürbüz)

 ENGLISH

When we started to work from home in Turkey, it became necessary to issue legal invoices. So we created a "limited  company" in Ankara in 1994, which we dissolved after we went to Europe in 1995. We created a new company when we returned in 1999, this time with Lâle as the boss and myself working for her. That was Esin Desen, it  existed for a decade until we dissolved it in 1999.

Lâle has supported me from day one, sharing not only my moments of hope and elation, but my lapses into despair as well, never dwelling upon how self-centered I can be. At times it must have seemed too much. But through it all, even when I worked in a studio and she stayed at home, we remained a team, we were always, and still are Esin Desen, drawings from inspiration, she the one whe inspires, and myself the one who obsessively draws.

This is as good a place as ever to express my admiration and gratitude.

WINGS

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Bu animasyonu "Esin Desen"'in anime logosu olarak düşündüm, ama bitirene kadar şirketi kapatmıştık! Kanatlı "esin" perisi tabii ki Lale'dir. Hem canlandırma hem de temiz çizim bana aittir!


Lâle Mirogoj mezarlığında, Zagreb, Hırvatistan.

Lâle at Mirogoj cemetary, Zagreb, Croatia.

ENGLISH

I had intened this to be the animated logo of "Esin Desen", but by the time I completed it, we had already dissolved the company. The winged muse is Lale, of course! Both animation and cleanup are mine.

KÜT-AH-YA!


TÜRKÇE (For English please scroll down.)   

Bir canlandırma etkinliği için canlı canlı bir afiş tasarısı: bu afişi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin 2010 yılı animasyon festivali için hazırladık. Çizim Tahsin Özgür, renk seçimleri Lâle Özgür.


ENGLISH

A lively poster design for an animation event: this poster was for the annual animation festival of the Dumlupınar University in Kütahya (whence the wordplay: "Küt"= "Bump", "Ah"= "Ouch!", "Ya"= "See?") for 2010. Drawn by Tahsin Özgür with color selection by Lâle Özgür.

ÇİZGİ FİLM BAYRAMI- HAND-DRAWN ANIMATION DAY


TÜRKÇE (For English please scroll down.)

18 Kasım'ın "ÇizgiFilm Bayramı" (yani "çizgi" ile yapılan animasyonun onurlandırılıp kutlanması) olarak kabul edildiğini görmek hayalimdi; 1928'de Miki Fare'nin Steamboat Willie filmiyle ilk defa seyirciyle tanışmasının yıldönümü. Lale'den ve bir çok meslektaştan destek almakla birlikte bu geleneği yerleştirmeyi başardım diyemem. Bu afiş 2009'da Maltepe Üniversitesi'nde yaptığımız etkinlik içindi. Çizen: Tahsin Özgür Renk seçimi: Lâle Özgür (Ayn zamanda bkz. "Çizgi Film Bayramı",
ENGLISH

It was my dream to see Nov. 18th (the anniversary of the first public appearance of Mickey Mouse in Steamboat Willie in 1928) established as "Hand-Drawn Animation Day", on which the classical hand-drawn tradition would be celebrated and honoured. Though I received support from Lale and quite a number of colleagues, I am afraid the idea is far from universally adopted. This poster was for the event we prepared for the Maltepe University in 2009. Drawn by Tahsin Özgür, color selection by Lâle Özgür (See also "Hand-Drawn Animation Day 2015",