10 Eylül 2010 Cuma

WINGS

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Bu animasyonu "Esin Desen"'in anime logosu olarak düşündüm, ama bitirene kadar şirketi kapatmıştık! Kanatlı "esin" perisi tabii ki Lale'dir. Hem canlandırma hem de temiz çizim bana aittir!


Lâle Mirogoj mezarlığında, Zagreb, Hırvatistan.

Lâle at Mirogoj cemetary, Zagreb, Croatia.

ENGLISH

I had intened this to be the animated logo of "Esin Desen", but by the time I completed it, we had already dissolved the company. The winged muse is Lale, of course! Both animation and cleanup are mine.