9 Eylül 2011 Cuma

DISNEY İÇİN "ALİS" TESTİM- MY "ALICE" TEST FOR DISNEY

TÜRKÇE (For English please scroll down.)

Disney'e girebilmek için, portfıolio beğenildikten sonra bile, bir de test yapmak gerekiyordu. Bu benim 1996'da yaptığım test. Verilen problem şuydu: Alis fincanına çay dolduracak, fincanın içinde birşey görecek ve şaşıracak. Ne gördüğü bana bırakılıyordu. Ben filmdeki deli kediyi çizdim, tişörtündeki "T" hem kelime oyunu ("T-shirt") hem de ismimin baş harfi. Bu animasyonu geçen gün eski kayıtların arasında buldum ve çok sevindim, paylaşıyorum. Hayatımın en zorlu ama bir o kadar zengin ve mutlu ikibuçuk yılı böyle başlamıştı.Sağda: Test için Disney'in gönderdiği storyboard.
Altta ki videoklip:
Benim yorumum.
 Right: The storyboard sent by
Disney for the test.
The videoclip below:
How I interpreted it.
 


My test for Disney- Disney'e giriş testim from tahsinozgur on Vimeo.


ENGLISH

Even after a positive evaluation of a portfolio, Disney requires a test. This was the test I animated in 1996. The brief was as follows: Alice pours tea in her cup, sees something in the cup and is surprised. What she sees is left to the applicant. I went for the Cheshire cat. The "T" on his "T-shirt" is not only a pun, but also my initial. I found this animation among old recordings the other day and was really happy about it, so I am sharing it. It marked the beginning of the professionally hardest but also the richest and happiest two and a half years of my life.